Avlösarservice / Ledsagarservice Stockholm

Vi är godkända som utförare av
• Ledsagarservice i Stockholm
• Avlösarservice i Stockholm

Vi är upphandlade enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad sedan 2011. Från 1 maj 2015 är vi även anslutna till Nacka kommun.

Din önskan är vår ledstjärna. Vi gör genomförandeplanen i samverkan med dig eller din företrädare. Du själv ges alltid möjlighet att uttrycka dina önskemål.

För dig som under 18 år ansvarar vi för att du får komma till tals.

• Tillsammans med dig drar vi upp riktlinjer för hur du vill att just din service ska fungera. På det sättet kan du känna att du har herravälde över din vardag.

• Du eller din företrädare är arbetsledaren i ditt hem. Vi ansvarar för att det finns personal hos dig.

• Du väljer själv, i samråd med oss, hur du vill vara arbetsledare. Vi ger dig det stöd du behöver.

• Hos oss bereds du en möjlighet att själv intervjua, välja och introducera din personal.

• Vi är arbetsgivare åt dina avlösare/ledsagare. Vi rekryterar avlösare/ledsagare utifrån dina önskemål och ger dig stöd vid anställningen.

• Vi står till förfogande med råd och handledning, både för dig och för dina avlösare/ledsagare.

• Du har också en möjlighet att låta oss sköta och ta ett större ansvar för din service.

• Utifrån dina önskemål och behov erbjuder vi oss att bistå dig i dina kontakter med handläggare inom kommun.

• Vi kan hjälpa dig vid ansökan om insats och i överklagande av beslut om insats.

• Vid behov kan dina avlösare/ledsagare få kontinuerlig handledning av vår sjukgymnast.

• Du får nyttja vårt gym utifrån ditt eget behov.

Bli kund hos oss