Hjälp med ansökan

Utifrån dina önskemål och behov erbjuder vi oss att bistå dig i dina kontakter med handläggare inom kommunen. Vi kan till exempel hjälpa dig vid ansökan om insats och i överklagande av beslut om insats.

Kontakta oss så får du veta mer >>