Om BonZi

BonZi personligt stöd AB är ett företag som utför insatser till dig som har personlig assistans enligt LSS eller Assistansersättning enligt SFB (51 kap i socialförsäkringsbalken), som tidigare var LASS (lagen om assistansersättning).

I våra tjänster ingår även avlösar- och ledsagarservice.

Vi utför de insatser som du beviljats av kommunal handläggare eller av försäkringskassan.

Vi som utför det administrativa arbetet finns på kontoret som ligger på Skarpnäcks allé 60 i Skarpnäck. Alla har specifika arbetsuppgifter:

  • En verksamhetschef blir arbetsledare för dina personliga assistenter och samarbetar med vår sjukgymnast.
  • Vår sjukgymnast ansvarar för att din personal har den utbildning de behöver och hon bistår dig när du behöver söka hjälpmedel och kontakt med bostadsanpassningen.
  • Våra samordnare ringer in dina vikarier vid behov.

Vi har erfarenhet sedan 20 år tillbaka i tiden av att verkställa personlig assistans i såväl kommunal regi som privat.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitetssäkring och ledningssystem
För att säkerställa rätt kvalitet arbetar vi efter Socialstyrelsens ledningssystem. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

 

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Här finns vi i Stockholm stads omsorgsregister >>

Vi är upphandlade enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad sedan 2011. Här hittar du vår upphandling på Stockholms stad >>

Sedan 1 maj 2015 är vi även anslutna till Nacka Kommun. Här hittar du vår upphandling i Nacka Kommun >>