Värdegrund

Vår värdegrund bygger på en humanistisk bas som speglar vår tro på människors förmåga att utvecklas i grupp och som individ.

Genom empati och inlevelse i vårt arbete ska vår värdegrund fortleva och utvecklas.

Vår utgångspunkt är att samarbeta med dig. Dina önskemål gällande assistans är det som styr vårt arbete. Vi är din trygghet – alla dagar om året.

BonZis åtagande

Vi garanterar dig att du, oberoende av det lagrum som styr insatsen, alltid bereds möjligheten att själv intervjua, välja och introducera/få introducerad den/de personer som ska utföra din beviljade insats. Detta säkerställer vi genom att:

  • du får tillfälle att från början uttrycka dina önskemål kring insatsens utformning.
  • vi söker personal till dig utifrån dina individuella önskemål.
  • vi genomför en inledande intervju med de arbetssökande men det är du som väljer ut den eller de arbetssökande som du själv önskar.
  • du, eller av dig företrädande, introducerar den valda personen i det som berör det nära samarbetet med dig.

Läs mer om hur vi jobbar här >>