Personlig assistans Stockholm

Din önskan är vår ledstjärna. Vi administrerar din personlig assistans i Stockholm utifrån dina önskemål och i samråd med dig.

• Tillsammans med dig drar vi upp riktlinjer för hur du vill att just din assistans ska fungera. På det sättet kan du känna att du har herravälde över din vardag.

• Du är arbetsledaren i ditt hem, vi gör tillsammans upp ett arbetsschema utefter dina behov. Vi ansvarar för att det finns personal hos dig.

• Du väljer själv, i samråd med oss, hur du vill vara arbetsledare. Vi ger dig det stöd du behöver.

• Hos oss bereds du en möjlighet att själv intervjua, välja och introducera din personal.

• Vi är arbetsgivare åt dina assistenter. Vi rekryterar personliga assistenter utifrån dina önskemål och ger dig stöd vid anställningen.

• Vi står till förfogande med råd och handledning, både för dig och för dina assistenter.

• Du har också en möjlighet att låta oss sköta och ta ett större ansvar för din assistans.

• Vi utbildar din personal, i samråd med dig, i bland annat ergonomi och förflyttningsteknik.

• Dina assistenter får kontinuerlig handledning av vår sjukgymnast.

• Vi håller personalmöten för dig och dina assistenter.

• Vi anordnar aktiviteter för dig och dina assistenter.

• Du får nyttja vårt gym utifrån ditt eget behov.

• Utifrån dina önskemål och behov erbjuder vi oss att bistå dig i dina kontakter med handläggare inom kommun och försäkringskassa.

• Vi kan hjälpa dig vid ansökan om insats och i överklagande av beslut om insats.

Bli kund hos oss