Synpynkter- & klagomål

Om du anser att vi inte lever upp till vårt åtagande så vill vi att du genast berättar det för oss. Vi kommer att ta dina synpunkter i arbetsgruppen och/eller med dem det berör. Tillsammans med dig söker vi sedan en lösning.

Vår ambition är att ha god kvalitet i vår verksamhet. Dina synpunkter är därför mycket viktiga.
Du kan skicka dina synpunkter/klagomål per post till:

BonZi personligt stöd
Att: Ulrica Bonaguidi, VD
Skarpnäcks allé 60
128 33 Skarpnäck

Eller via mail till:
info@bonzi.se

Brukarundersökningar

Vårt kvalitetsmål är nöjda kunder och nöjda medarbetare. Ett personligt möte sker månatligen med den assistansberättigade, så att den enskilde ska kunna lämna synpunkter och önskemål. Varje år genomförs en brukarundersökning, samt en personalundersökning.